Com hi volem arribar?

Essent conscients que el treball ben fet és aquell que es fa dia a dia, apostem per dur a terme la lluita en el màxim de fronts possibles. Des del lloc de treball i aules d'estudi fins a les hores de lleure. Amb energia i compromís aixecant-nos en cada ensopegada.
Obrint camí d'un conflicte social on el jovent en siguem part activa, disposades a construir i avançar en un futur revolucionari d'igualtat i justícia per a tots i totes.
Partint d'una lluita organitzada, traurem la política al carrer, amb tots els mitjans al nostre abast, sense que la frontera d'una legalitat imposada es converteixi en una barrera que impedeixi el pas del nostre projecte.