Què volem?


Des de l'AJC volem dur a terme tota mena d'activitats enfocades a crear un alternativa real als problemes socials que ens afecten dia a dia,  des del punt de vista crític.
Alguns exemples de les situacions en les quals treballem són:

- Igualtat entre homes i dones sigui quina sigui la seva procedència.

-Dret a cursar estudis de qualitat i públics i en català.

-Possibilitat d'escollir ofertes d'oci no consumistes.

-Dret a un habitatge i un treball dignes.

-Potenciar activitats sostenibles amb l'entorn natural.

-Des del treball local incidim en el projecte de lluita més global que és  l'alliberament del nostre poble i dels altes pobles oprimits per l'imperialisme.